dtHome = Familielandbruget LRS - Vejle
dtRootHome = Foreninger

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld dig til dette arrangement
Tak for din tilmelding
Generalforsamling 2020 i Familielandbruget LRS - Vejle
  12 mar 2020, kl. 18:30

Familielandbruget LRS - Vejle indbyder alle medlemmer og andre interesserede til generalforsamlingen i foreningen

torsdag den 12. marts 2020 i Landbrugsrådgivning Syds lokaler på Helsingørvej 6, 7100 Vejle.

 

Der indledes med fællesspisning kl. 18.30, hvor foreningen er vært.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

 

Dagsorden generalforsamling 2020:

1.  Generalforsamlingen konstitueres.

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskabet forelægges til godkendelse.

4.  Valg af Næstformand for 2 år.  

5.  Valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer.

6.  Valg til de faglige udvalg.

7.  Meddelelse om bestyrelsens sammensætning.

8.  Indkomne forslag.  

9. Eventuelt.